รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Featured

การให้บริการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งให้ธนาคารออมสินเท่านั้น หากผู้ประสบภัยท่านใดยังไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิฯ โปรดติดต่อสำนักงานเขตที่ท่านมีบ้านพักอาศัยตั้งอยู่ แนวทางในการขอรับเงินช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน มี 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ สถานที่ที่สำนักงานเขต กำหนดให้ธนาคารออมสินออกไปให้บริการนอกสถานที่ โดยมีการ กำหนดวันเวลาและสถานที่ ตามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ แนวทางที่ 2 ติดต่อขอรับเงิน ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ไปแสดงตนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือครัวเรือน […]

บ้านมือสอง ดีกว่าบ้านมือหนึ่งอย่างไร Featured

  บ้านมือสอง ในปัจจุบันมีบ้านที่เสนอขายอยู่มากมาย ทั้งบ้านที่เปิดตัวใหม่และ บ้านมือสอง ผู้ซื้อจึงสามารถเลือกซื้อได้อย่างจุใจ จนบางครั้งก็ทำให้ตัดสินใจยาก ว่าจะซื้อบ้านแบบไหนดี จึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด  สำหรับตลาดบ้านมือสอง นับว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาก เพราะมีทั้ง “บ้านเก่ามือสอง” คือบ้านเก่าที่มีการอยู่อาศัยมาก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอยู่เอง ให้ญาติพี่น้องอยู่ หรือให้ผู้อื่นเช่า และเจ้าของต้องการขายต่อ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น ต้องการขายเพื่อไปซื้อบ้านใหม่ที่ดีกว่า หรือร้อนเงินเนื่องจากต้องรีบชำระหนี้ หรือถูกฟ้องบังคับจำนอง เป็นต้น ปัจจุบันยังมี “บ้านใหม่มือสอง” ที่เจ้าของซื้อเป็นของตนเองแล้ว “สร้างเสร็จแล้ว” และรับโอนกรรมสิทธิจากเจ้าของโครงการแล้ว (แต่อาจกำลังผ่อนกับธนาคาร)  […]