การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง Featured

การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง ตามมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ กรณี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับเพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บัดนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาหกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรการดังนี้ หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง 1. […]

บ้านมือสอง ก่อนตัดสินใจซื้อ Featured

บ้านมือสอง บ้านมือสอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและพิถีพิถันสักหน่อย ถ้าเลือกอย่างดีจะได้บ้านที่มีคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล  แต่ถ้าไม่รอบคอบพอ อาจจะต้องมานั่งน้ำตาตกภายหลัง  ช่องทางมองหา บ้านมือสอง ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลายแห่ง แต่มีทั้งข้อดี และข้อเสีย และข้อควรระวังแตกต่างกันไป โดยแนะนำว่า ควรซื้อกับเจ้าของโดยตรงดีกว่า เหมือนซื้อรถบ้านกับรถเต้นท์คุณภาพย่อมต่างกัน  ทั้งนี้ การซื้อกับเจ้าของโดยตรง ดูจะเป็นวิธีเดิมและง่ายที่สุดในการเจรจาซื้อขาย  โดยเฉพาะการต่อรองราคา ทั้งยังมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะได้เข้าพักอาศัยโดยไม่ต้อง “อาศัยอำนาจศาล” เพื่อขับไล่เจ้าของเดิมแต่อย่างน้อยผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า  ความเต็มใจขายของเจ้าของเดิมจะไม่ได้มาจากปัญหาที่เกิดจากตัวบ้านจนต้องยอมขาย  ขณะที่นิติกรรมสัญญา เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายต่างต้องระมัดระวังมากที่สุด เพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการเรื่องสัญญาเองทั้งหมด ซึ่งในบางกรณีหากไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้   โดยอาจขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะสะดวกและสบายใจมากขึ้นทั้งยังต้องตกลงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนว่าใครจะเป็นคนจ่ายในส่วนในอย่างไรบ้าง  และหากผู้ขายต้องการให้ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ผู้ซื้ออาจขอลดราคาบ้านลงได้อีก